تو همیشه با منی

  یادت با نگاهت همیشه با من است

  وقتی دارم در خیابان راه می روم تو با من هستی

   وقتی فکر می کنم تو با من هستی

    وقتی کار می کنم تو با من هستی

     اما فقط در فکر منی

      ای کاش تو واقعا در کنار من بودی

      من به نگاهت به یادت به صدایت و...

      نیاز دارم  برای زندگی کردن برای با تو بودن

      ای کاش تو واقعا در کنار من بودی

      در تمام لحظه های زندگیم تو را حس می کنم

      من با فکر کردن از تو حس کردن تو در کنارم زندگی می کنم

                                 اما....

                      ای کاش تو واقعا در کنار من بودی

     

/ 2 نظر / 15 بازدید
پماد

[قلب]شعر خیلی قشنگی بود عزیزم[قلب] ممنونم که خبر دادی[گل]

پماد

سلام عزیزم من آپیــــــــــــــــــــدم!! زودی بیا[بغل]