پدر بزرگ

دوباره باران می بارد

قطراتش به پنجره اتاق این خانه می خورد

ومن می ترسم

قلبم از ترس ترک می خورد

من می ترسم.......می ترسم از

می ترسم از این که دوباره کسی را

که دوستش دارم از دست بدهم

همان جوری که تو را از دست دادم

توی یک شب بارانی که لحظه به لحظه داشتی دور میشدی

با یک چترو چمدان

آن روز من پنج ساله بودم

چرا؟چرا؟ چرا؟

چرا؟ دوباره بعد از این همه سال

هنوز مرا چشم انتظار پشت این پنجره غم زده نگه داشتی

من تو را میخواهم ای پدر عزیزم

                                       تقدیم به پدر بزرگ  عزیزم که وقتی بدنیا امدم

                                                از او فقط یک عکس برایم به یادگار مانده است.

                                   روحش شاد

/ 2 نظر / 15 بازدید
حسن

چون دیگه حسی نمونده!